Γονικές επιρροές σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πολυμελείς οικογένειες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓονικές επιρροές σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πολυμελείς οικογένειες (EL)

Πατανά, Θεμελίνα

aegean

Ένα από τα βασικά μαθήματα της βασικής εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο ως και την τελευταία τάξη του Λυκείου είναι τα Μαθηματικά. Πολλά Αναλυτικά Προγράμματα έχουν εκπονηθεί με σκοπούς και στόχους των Μαθηματικών για την απόκτηση της μαθηματικής γνώσης από τους μαθητές. Τα μαθηματικά έχουν σημαντική συμβολή στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος της Ελλάδας στο Δημοτικό σχολείο καθώς και τις βασικές αρχές που διέπουν τη Μαθηματική εκπαίδευση. Παρουσιάζονται, έπειτα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις στηριγμένες σε θεωρίες επιστημόνων με τις οποίες οικοδομούνται οι νοητικές δομές του μαθητή στα Μαθηματικά. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές/τριες σε Δημοτικά σχολεία της Καλύμνου. Το δείγμα ήταν από την Γ΄ τάξη δημοτικού έως και την Στ΄ και συμμετείχαν παιδιά που ήταν αδέρφια. Διερευνήθηκε πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται το μάθημα των Μαθηματικών και τη συμμετοχή των γονέων στη μελέτη τους. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν τους βαθμούς συμμετοχής των γονέων σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

masterThesis

Parental involvement (EL)
ΓονεΪκή συμμετοχή (EL)
Μαθηματικά (EL)
Mathematics (EL)
Research (EL)
Έρευνα (EL)


2017-12-08


2018-02-16T13:18:20Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.