Σχεδίαση και κατασκευή πολυμορφικού επίπλου και συσκευασίας από χαρτόνι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση και κατασκευή πολυμορφικού επίπλου και συσκευασίας από χαρτόνι (EL)

Ρουσάκη, Ελισάβετ

aegean

Κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκε μια μελέτη για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασίες, τα νέα βιώσιμα υλικά που αναπτύσσονται καθώς και τις επιπτώσεις των συσκευασιών στο περιβάλλον. Στη συνέχεια έγινε μελέτη σχετικά με το κυματοειδές χαρτόνι. Αρχικά αναλύθηκαν τα συστατικά του χαρτιού, ο τρόπος παραγωγής τους και οι μηχανικές ιδιότητες. Με βάση τη μελέτη αυτή σχεδιάστηκε ένα πολυμορφικό έπιπλο το οποίο είναι και η συσκευασία του. Βασικός περιορισμός στο σχεδιασμό ήταν η μη χρήση εξωτερικών εξαρτημάτων για την ένωση και το σχηματισμό του προϊόντος. Σχεδιάστηκαν τρία concepts που αφορούν διαφορετικές φόρμες και τρόπους σύνδεσης. Στη συνέχεια μελετήθηκε η μηχανική συμπεριφορά των concepts με σκοπό την εύρεση των μηχανικών ιδιοτήτων τους.

masterThesis

Πολυμορφικό έπιπλο (EN)
Κυματοειδές χαρτόνι (EN)
Packaging (EN)
Συσκευασία (EN)
Multi-functional (EN)
Sustainable material (EN)


2018-02-21


2018-11-16T06:12:52Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.