Η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην άσκηση ηγεσίας: η περίπτωση των ελληνικών ξενοδοχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην άσκηση ηγεσίας: η περίπτωση των ελληνικών ξενοδοχείων (EL)

Δημόπουλος, Γεώργιος

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να μελετήσει και να αναλύσει τη συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην άσκηση ηγεσίας στην περίπτωση των ελληνικών ξενοδοχείων. Να καταλήξει σε συμπεράσματα και να προβεί σε προτάσεις οι οποίες θα αφορούν την υιοθέτηση μιας πολιτικής για την εφαρμογή ενός διαφορετικού τρόπου διοίκησης, ο οποίος θα προϋποθέτει και θα λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και να τονιστεί η σημασία της ιδιαίτερα για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Σημαντική αναφορά έγινε στα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς και στα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στη σημασία της για την άσκηση ηγεσίας και για τους ηγέτες, καθώς και για τη διοίκηση επιχειρήσεων και για τους διευθυντές. Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας και της διοίκησης, ξεκαθαρίστηκαν οι διαφορές τους και αναφέρθηκαν κάποιοι βασικοί τρόποι αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Τέλος, τονίστηκε η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διοίκηση φιλοξενίας. Στη συνέχεια μελετήθηκε και εξετάστηκε η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην άσκηση ηγεσίας στα ξενοδοχεία της Ελλάδας ύστερα από ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν με τη χρήση ερωτηματολογίου και με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν συμπεράσματα σχετικά με το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης στα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, τον τρόπο διοίκησης που έχουν την τάση να εφαρμόζουν και την απόδοση που έχουν τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τέλος, προβήκαμε στα ανάλογα συμπεράσματα, καθώς και στα μέτρα πολιτικής και στις προτάσεις που είναι ωφέλιμο να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

masterThesis

Business administration (EL)
Hotels (EL)
Διοίκηση (EL)
Ηγεσία (EL)
People (EL)
Συναισθηματική νοημοσύνη (EL)


2018


2019-01-23T13:29:17Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.