Η αλλοτρίωση των εκπαιδευτικών στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αλλοτρίωση των εκπαιδευτικών στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. (EL)

Πόντικας, Χρήστος-Μάριος

aegean

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της αλλοτριωτικής κατάστασης των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και πίεσης, που πλέον έχει εδραιωθεί σε όλους τους τομείς, τόσο στον εργασιακό όσο και στον ψυχολογικό αλλά και συναισθηματικό. Παρουσιάζεται η επίδρασή της στην ταυτότητα των εκπαιδευτικών αλλά και στον επαγγελματισμό τους, αναφορικά και με τις νέες επιταγές και απαιτήσεις του παγκοσμιοποιημένου κοινωνικού περιβάλλοντος. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να συλλεχθούν τα δεδομένα ήταν ποιοτική και συγκεκριμένα έγινε χρήση του οδηγού συνέντευξης που κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθούν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που θέτουν την έννοια της αλλοτρίωσης, παράγοντα αλλά και διάσταση της καθημερινότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολικό περιβάλλον. Τα ευρήματα της έρευνας συμπίπτουν με τα ευρήματα άλλων ερευνών, τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Προβάλλεται η αλλοτρίωση και απαξίωση των εκπαιδευτικών στην σχολική διαδικασία, αλλά και η αποξένωση μεταξύ τους, τόσο στο χώρο της εργασίας όσο και στις υπόλοιπες κοινωνικές τους δραστηριότητες. Η έννοια της αλλοτρίωσης φαίνεται να έχει διαποτίσει τις ιδιοσυγκρασίες τους και να παρατίθεται πλέον ως διάσταση της προσωπικότητάς τους, αλλά και του συναισθηματικού τους κόσμου.

masterThesis

Διαστάσεις της αλλοτρίωσης (EN)
Οικονομική κρίση (EN)
Teachers (EN)
Globalization (EN)
Επαγγελματισμός (EN)
Alienation (EN)
Αλλοτρίωση (EN)
Ταυτότητα του εκπαιδευτικού (EN)
Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί (EN)
Παγκοσμιοποίηση (EN)
Economic crisis (EN)


2017-02-23


2019-04-17T05:27:06Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.