Σχεδίαση και ανάλυση περιμετρικού μηχανισμού κλειδώματος ανοιγόμενων κουφωμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση και ανάλυση περιμετρικού μηχανισμού κλειδώματος ανοιγόμενων κουφωμάτων (EL)

Κλαυδιανός, Κωνσταντίνος

aegean

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετά ένα σύστημα ενσωματωμένο στα κουφώματα αποτελούμενο από επιμέρους αλληλένδετα υποσυστήματα για την πλήρη επίτευξη των λειτουργιών των κουφωμάτων (άνοιγμα-κλείσιμο-ανάκληση). Στόχος είναι να επιτρέπεται στους χρήστες η αλληλεπίδραση και επίτευξη των λειτουργιών των κουφωμάτων από απόσταση. Στα κεφάλαιο 2 θα παρουσιαστεί η υφιστάμενη ομάδα μελέτης ανθρώπων, απεικονίζοντας και αναλύοντας τις στάσεις σώματος κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης σε κάθε περιβάλλον δράσης οικισμού ξεχωριστά για το οποίο στοχεύουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Στα κεφάλαια 3, 4, 5 περιγράφονται τα μελλοντικά συστήματα σε εικονικά περιβάλλοντα για την επίλυση ορισμένων μεμονωμένων λειτουργιών από διάφορους ανταγωνιστές καθώς και οι κυρίαρχοι περιμετρικοί κουφωμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στα είδη των κουφωμάτων και αναλύεται η σχεδιαστική πρόταση για το σημείο τοποθέτησης της του συστήματος και τις διατομές των κουφωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για να μελετηθεί το σύστημα. Τέλος στα τελευταία κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί του κεντρικού τμήματος του συστήματος όπου ξεκινά η κίνηση των κλείστρων του μηχανισμού και απεικονίζονται όλες οι οπτικές γωνίες του συστήματος τοποθετημένο στο κούφωμα. Ανακεφαλαιώνοντας, συμπεραίνονται στο κεφάλαιο της ανάλυσης που έγινε σε συγκεκριμένα στα τμήματα του μηχανισμού όπου παρατηρήσαμε από μια πρώτη ανάλυση ότι θα υπάρξει πρόβλημα, είναι τα τμήματα του κλειδώματος (κλείστρο-αντίκρισμα). Από την ανάλυση συμπεράναμε ότι η επιλογή του υλικού και της γεωμετρίας είναι κατάλληλη ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα αντοχής του μηχανισμού κατά την λειτουργία του, σε συνδυασμό με την κινηματική μελέτη αντοχής.

masterThesis

Design (EL)
Locking mechanism (EL)
Μηχανισμός (EL)
Σχεδίαση (EL)
Opening window systems (EL)
Ανοιγόμενα κουφώματα (EL)


2017-02-20


2019-05-08T12:10:58Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.