Σχεδίαση διηγητικού πρωτοτύπου με έμφαση στην έξυπνη πόλη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDesigning a diegetic prototype with an emphasis on the smart city (EL)
Σχεδίαση διηγητικού πρωτοτύπου με έμφαση στην έξυπνη πόλη (EL)

Πονηρός, Γεώργιος

aegean

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη του critical design, πειραματισμός πάνω σε διάφορες πτυχές του και τελικά σχεδίαση τεχνουργημάτων, τα οποία προσδιορίζονται σταδιακά από την όλη διαδικασία. Ως θέμα αυτής της αναζήτησης επιλέχθηκε η έξυπνη πόλη. Επιδιώχθηκε η επενέργεια πάνω σε ανθρώπους, η πρόκληση προβληματισμού έως και δράσης εκ μέρους τους και η διερεύνηση κοινωνικών μεταβάσεων που προκαλούνται και προάγονται μέσω της σχεδιαστικής διαδικασίας. Πιο συγκεντρωτικά, κύριοι στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσαν οι εξής: • Η κατανόηση της έξυπνης πόλης και των διαφόρων πτυχών της • Η διερεύνηση εργαλείων του design fiction και του speculative design • Η εφαρμογή των ανωτέρω προσεγγίσεων σε ένα κριτικό και συν-σχεδιαστικό πλαίσιο • Η αξιολόγηση του θεωρητικού υποβάθρου Κομβικό στοιχείο κατά την εκκίνηση της διαδικασίας αποτέλεσε το κιτ «Flaws of the Smart City» της ομάδας Design Friction. Μέσω αυτών υπαγορεύτηκε η εφαρμογή μιας μορφής συν-σχεδίασης, κατά την οποία διάφοροι άνθρωποι – κάτοικοι σύγχρονων πόλεων κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε workshop, μέσα από τα οποία τους δόθηκε η δυνατότητα να αναλογιστούν και να συζητήσουν ανησυχίες και βλέψεις αναφορικά με το μέλλον των πόλεων και κατ’ επέκταση της ανθρωπότητας. Αφέθηκε αρκετός χώρος προς διερεύνηση εσωτερικών αναζητήσεων και με σεβασμός τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στον σχεδιαστή, η πορεία της διπλωματικής δεν περιορίστηκε αλλά αντιθέτως εκτυλίχθηκε ελεύθερα. Η διαφορά στις συνιστώσες θα επέφερε και διαφορετικά αποτελέσματα από παρόμοιες προσεγγίσεις που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν. Ο κάθε άνθρωπος φέρει μοναδικό πλούτο, τον οποίο η σχεδιαστική διαδικασία οφείλει να αξιοποιήσει. Παράλληλα όμως το παραπάνω γεγονός κατέστησε πολύ δύσκολο τον προσδιορισμό του τίτλου της εν λόγω διπλωματικής εργασίας πριν από την έναρξη της υλοποίησης, καθώς ήταν αδύνατη η πρόβλεψη των τελικών προϊόντων. Συνειδητά δόθηκε υψηλότερη προτεραιότητα στις αξίες του critical design. Τελικά η επιλεχθείσα μέθοδος απεδείχθη ευεργετική, καθώς διεύρυνε το κοσμοείδωλο του σχεδιαστή αλλά και των υπολοίπων συμμετεχόντων και οδήγησε στη γέννηση νέων ιδεών, ιδεών που κανένας τους δεν είχε σκεφτεί μόνος του έως τότε.

masterThesis

Speculative design (EN)
Critical design (EN)
Έξυπνη πόλη (EN)
Design fiction (EN)
Διηγητικό πρωτότυπο (EN)
Diegetic prototype (EN)
Smart city (EN)
Κριτική σχεδίαση (EN)


2019-02


2019-09-30T12:55:19Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.