Σχεδίαση συστήματος μετατροπής συμβατικής τροχοσανίδας σε ηλεκτροκίνητη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση συστήματος μετατροπής συμβατικής τροχοσανίδας σε ηλεκτροκίνητη (EL)

Γκίκας, Κωνσταντίνος

aegean

Οι πόλεις ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα οι μεγάλες σε πληθυσμό, αντιμετωπίζουν πλέον, έναν μεγάλο αριθμό προβλημάτων τα οποία αφορούν τα μέσα μετακίνησης. Με μεγαλύτερο, αυτό του νέφους και της μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Οι Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ξεκίνησαν ήδη να παίρνουν αυστηρά μέτρα κατά των ρύπων, απαγορεύοντας την κυκλοφορία στα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Παράλληλα, ένα νέο είδος εναλλακτικής μετακίνησης έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται ραγδαία. Το είδος αυτό είναι τα μέσα προσωπικής μετακίνησης, τα οποία αν και υπάρχουν αρκετό καιρό την αγορά, η τεχνολογία πλέον τους δίνει την δυνατότητα να γίνουν ανταγωνιστικά έναντι των συμβατικών μέσων μετακίνησης. Και αυτό γιατί, όντας αμιγώς ηλεκτρικά η προηγούμενη τεχνολογία μπαταριών και κινητήρων δεν κατάφερνε να καλύψει στον χρήστη τις βασικές ανάγκες που είναι, το εύρος αποστάσεων, η ταχύτητα και το βάρος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη ενός ηλεκτροκίνητου συστήματος, το οποίο θα προσαρμόζεται σε διαφορετικά είδη σανίδων skateboards. Παρέχοντας στον χρήστη την δυνατότητα να μεταφέρει παντού το πακέτο αυτό, το οποίο δεν θα καταλαμβάνει χώρο, όσο ένα ολοκληρωμένο e-skateboard. Η ανάπτυξη του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί με την βοήθεια τεχνικών για τον σχεδιασμό προϊόντων. Καταλήγοντας σε ένα αντικείμενο το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών. Η πορεία σχεδίασης ξεκινά, από την διερεύνηση και την ανάλυση του χώρου των ηλεκτρικών μέσων προσωπικής μετακίνησης. Πρώτα όμως θα αναπτύξουμε και θα χαρτογραφήσουμε τις διαδικασίες της σχεδιαστικής πορείας. Έτσι ώστε να στοχεύσουμε καλύτερα και να αναλύσουμε αποδοτικότερα το σύνολο του προβληματικού χώρου. Η έρευνα και η ανάλυση του χώρου, περιλαμβάνει τους χρήστες, τον ανταγωνισμό και το πλαίσιο στο οποίο, συνδέονται και συσχετίζονται τα προηγούμενα. Έπειτα την καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων, ακολουθεί η ανάλυση του προβληματικού χώρου και ο σχεδιαστής καλείτε να ορίσει προδιαγραφές, για την κάλυψη και επίλυση του. Επομένως, στο επόμενο βήμα θα δοθούν λύσεις και μέσω αυτών να συνθέσει τρία προσχέδια τα οποία αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις επίλυσης. Τα τρία προσχέδια είναι διαφορετικές προτάσεις για το τελικό προϊόν. Το τελικό βήμα είναι η αξιολόγηση των προτάσεων, η οποία θα αποδώσει και την επικρατέστερη λύση .

masterThesis

Εναλλακτική (EL)
Urban (EL)
Μετακίνηση (EL)
Alternative (EL)
Τροχοσανίδα (EL)
Transportation (EL)
Skateboard (EL)


2018


2019-09-30T12:57:12Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.