Σύστημα διάθεσης προϊόντων για εφήμερες αγορές χειροποίητων αντικειμένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύστημα διάθεσης προϊόντων για εφήμερες αγορές χειροποίητων αντικειμένων (EL)

Κεχαγιά, Αλεξάνδρα

aegean

Αρχικός στόχος της εργασίας ήταν να διερευνηθεί το πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν ανάγκες για εφήμερες κατασκευές οι οποίες συναρμολογούνται από τους χρήστες. Το εφήμερο σύμφωνα με τον ορισμό είναι αυτό που διαρκεί λίγο και έχει να κάνει με την πεπερασμένη διάρκεια μιας συνθήκης. Σε αυτή την εργασία επιλέχθηκε να εξεταστούν τα επαγγέλματα τα οποία αναζητούν εφήμερες κατασκευές. Αφού εξετάστηκαν τα επαγγέλματα αυτά, μεγαλύτερο ενδιαφέρον φάνηκε να υπάρχει στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις οι εφήμερες αγορές. Ανά τον κόσμο και διαχρονικά διαμορφώνονται τακτές ή περιστασιακές εφήμερες αγορές που έχουν μεγάλη σημασία για κάθε τόπο, αφού πέρα από τις οικονομικές και κοινωνικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται, αποτελούν και σημαντικό στοιχείο της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Εφόσον διερευνώνται τα είδη των εφήμερων αγορών που συμβαίνουν σήμερα, η εργασία επικεντρώνεται στις αγορές χειροποίητων αντικειμένων, μελετώντας περιπτώσεις και παραδείγματα. Ο χρήστης και το πλαίσιο χρήσης προσδιορίζονται μέσω της παρατήρησης, καταγραφής και βιβλιογραφικής μελέτης και έτσι προκύπτουν οι ανάγκες του. Σύμφωνα με την ανάλυση, τα αντικείμενα προς πώληση και το περιβάλλον χρήσης μπορεί να ποικίλουν οπότε διερευνάται ένας συνολικός τρόπος διαχείρισης των αναγκών αυτών, που αφορά την προσαρμογή σε μικρούς και μεγάλους χώρους, τη μικρή διάρκεια χρήσης, τη μετακίνηση, το είδος του διαθέσιμου προϊόντος κα. Στη συνέχεια προτείνονται σχεδιαστικές λύσεις που μπορούν να καλύψουν τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Οι τρεις κυρίαρχες προτάσεις που αναδεικνύονται από τον ιδεασμό, αξιολογούνται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε να προκύψει η τελική πρόταση.

masterThesis

Χρήστες (EL)
Αγορές (EL)
Εφήμερες (EL)
Markets (EL)
Ephemeral (EL)
Users (EL)


2018-07-07


2019-09-30T12:59:14Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.