Μελέτη και σχεδίαση συστήματος ειδοποίησης για άτομα με πρόβλημα ακοής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη και σχεδίαση συστήματος ειδοποίησης για άτομα με πρόβλημα ακοής (EL)

Κλουδά, Έλλη

aegean

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί και να σχεδιαστεί ένα σύστημα ειδοποίησης, το οποίο απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, τα οποία έχουν πρόβλημα ακοής και έχει ως στόχο να επιλύσει προβλήματα της καθημερινότητας ενός βαρήκοου. Ένα σύστημα ειδοποίησης, το οποίο ξυπνάει και ειδοποιεί για άλλες λειτουργίες, όπως το κουδούνι της πόρτας και τον χτύπο του τηλεφώνου, έναν βαρήκοο ενεργοποιώντας την αίσθηση της αφής με τη δόνηση και την ελαφριά πίεση. Το στοιχείο που θα το ξεχωρίζει είναι, ότι η δόνηση και η ελαφριά πίεση – μασάζ είναι πολύ άμεσο χωρίς να δημιουργεί ενόχληση κατά τη διάρκεια του ύπνου (π.χ. σημερινά ξυπνητήρια δόνησης) και χωρίς να είναι επιβλαβής για τον χρήστη (π.χ. κινητό τηλέφωνο).

masterThesis

Σύστημα ειδοποιήσης (EL)
Ακοή (EL)
Βαρηκοΐα (EL)


2018-07


2019-09-30T13:00:12Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.