Φωτιστικό διαβάσματος για το υπνοδωμάτιο ή το καθιστικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦωτιστικό διαβάσματος για το υπνοδωμάτιο ή το καθιστικό (EL)

Ταϊγανίδου, Ιωάννα

aegean

Το φωτιστικό διαβάσματος για το υπνοδωμάτιο ή το καθιστικό απευθύνεται σε χρήστες που επιλέγουν την ανάγνωση έντυπου βιβλίου ως ψυχαγωγική δραστηριότητα. Ύστερα από έρευνα για το απευθυνόμενο κοινό μελετήθηκαν οι συνήθειες αυτού και ποιες συνθήκες υπάρχουν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Παρατηρώντας και καταγράφοντας τα παραπάνω προέκυψαν ανάγκες όπως: το επίπεδο φωτισμού σύμφωνα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου για άνετη και αποδοτική ανάγνωση, η ευελιξία χρήσης του αντικειμένου, η αλληλεπίδραση του χρήστη με το προϊόν και ακολούθως δευτερεύουσες ανάγκες που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στο προϊόν καθιστώντας το ακόμα πιο ελκυστικό στον χρήστη. Επιπλέον η έρευνα περιλαμβάνει ανταγωνιστικά προϊόντα, τεχνολογία πάνω στο φωτισμό για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, άμεση παρατήρηση δυνητικών χρηστών εκτελώντας τη δραστηριότητα στο χώρο του υπνοδωματίου και του καθιστικού . Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν νέες πληροφορίες, δημιουργώντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη σχεδίαση του φωτιστικού διαβάσματος. Δημιουργώντας την τελική περιγραφή και τις προδιαγραφές που πρέπει αυτό να ικανοποιεί, παρουσιάζονται τρεις προτάσεις. Στόχος και των τριών προτάσεων είναι να ικανοποιήσουν όσες το δυνατόν περισσότερες ανάγκες που έχουν τεθεί μέσα από τις προδιαγραφές. Η δημιουργία μακετών αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι στη σχεδίαση και αξιολόγηση των προτάσεων. Μέσα από γρήγορα πρότυπα που δημιουργήθηκαν μελετήθηκε η αλληλεπίδραση του χρήστη με το αντικείμενο, ένα βασικό κομμάτι της έρευνας που βοήθησε σημαντικά τη σχεδιαστική διαδικασία. Η δημιουργία προτύπων αλλά και τα εργαλεία της εργονομίας οδήγησαν στην καλύτερη αξιολόγηση των προτάσεων. Η διαδικασία αυτή βοήθησε στη δημιουργία της τελικής πρότασης μελετώντας εκτενέστερα τα στοιχεία που απαρτίζουν το αντικείμενο και οδηγώντας στον λεπτομερειακό σχεδιασμό για να παρουσιαστεί η τελική πρόταση που είναι το φωτιστικό διαβάσματος για το υπνοδωμάτιο ή το καθιστικό.

masterThesis

Διάβασμα (EL)
Bedroom (EL)
Φωτιστικό (EL)
Reading light (EL)
Lamp (EL)
Υπνοδωμάτιο (EL)


2018


2019-09-30T13:02:29Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.