Μελέτη τεχνολογίας και υλικών συσκευασιών φαρμακευτικών προϊόντων και σχεδιασμός συσκευής βραχυπρόθεσμης μεταφοράς φαρμάκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη τεχνολογίας και υλικών συσκευασιών φαρμακευτικών προϊόντων και σχεδιασμός συσκευής βραχυπρόθεσμης μεταφοράς φαρμάκων (EL)

Μπούρα-Θεοδωρίδου, Όλγα

aegean

Τα φάρμακα χωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης και την μορφή τους. Υπάρχουν εφτά διαφορετικοί τρόποι χορήγησης. Λόγω των πλεονεκτημάτων όμως των φαρμάκων που βρίσκονται σε στερεά μορφή, έχουν αναπτυχθεί βοηθητικές συσκευασίες κυρίως για άτομα της τρίτης ηλικίας αλλά και για άτομα που ακολουθούν αυστηρή φαρμακευτική αγωγή, όπως για παράδειγμα πίεση κ.α. που πρέπει να λαμβάνουν τα φάρμακά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εκτός από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, υπάρχουν και άλλοι που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και παίρνουν τακτικά φάρμακα. Τέτοιου είδους παθήσεις αφορούν κυρίως έφηβους και μεσήλικες οι οποίοι δραστηριοποιούνται, αθλούνται και γενικότερα κινούνται στην πόλη και χρειάζονται μία συσκευή μεταφοράς φαρμάκων σε καθημερινή βάση. Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκε μία συσκευή βραχυπρόθεσμης μεταφοράς φαρμάκων για ένα εύρος ηλικιών από 18 έως και 70 χρόνων που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, αλλά είναι άνθρωποι που είναι δραστήριοι, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Απώτερος στόχος είναι ο προσδιορισμός της βέλτιστης σύνθεσης ενός προϊόντος για τη διασφάλιση της τακτικής χρήσης των φαρμάκων οπουδήποτε. Αρχικά έγινε μελέτη του ρόλου των συσκευασιών για την προστασία των φαρμακευτικών προϊόντων. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στα υλικά και τις ιδιότητές τους, τα οποία χρησιμοποιούνται ως υλικά. Ακολούθησε μία αναφορά στους τύπους δοσολογιών που κυκλοφορούν όπως και των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για κάθε μία από αυτές. Επιπλέον, έγινε μελέτη των ήδη υπαρχόντων συσκευών μεταφοράς και των ανταγωνιστικών προϊόντων. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη οι απαραίτητες διαστάσεις χαπιών και καψουλών για τη σωστή διαστασιολόγηση του προϊόντος, αποδόθηκαν τρία βασικά concept και μετά την επιλογή του καταλληλότερου παρασκευάστηκαν μακέτες με σκοπό την άμεση επαφή και αξιολόγηση του σχεδίου. Τέλος, έγινε ο τρισδιάστατος σχεδιασμός του επιλεγμένο concept μετά τις τελικές διορθώσεις.

masterThesis

Φαρμακευτικές συσκευασίες (EL)
Packaging materials (EL)
Pharmaceutical packaging (EL)
Συσκευή μεταφοράς (EL)
Υλικά συσκευασίας (EL)
Pharmaceutical gadget (EL)


2018-07-03


2019-09-30T13:03:31Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.