Κοινοποίηση native ads στα κοινωνικά δίκτυα: η περίπτωση των Facebook, Twitter και Instagram

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚοινοποίηση native ads στα κοινωνικά δίκτυα: η περίπτωση των Facebook, Twitter και Instagram (EL)

Στεριανέλης, Ταξιάρχης

aegean

Τo in-feed native ad ορίζεται ως branded content (προωθητικό περιεχόμενο) που τοποθετείται στη ροή του εκάστοτε social network και το οποίο έχει παρόμοιο format-design με αυτό ενός απλού ποστ ή ενός tweet. H μόνη διαφορά είναι η ένδειξη ότι πρόκειται για διαφήμιση. Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να αποδείξει τη διαφορά που υπάρχει από κοινωνικό δίκτυο σε κοινωνικό δίκτυο, όσον αφορά την κοινοποίηση αυτών των διαφημίσεων. Πιο συγκεκριμένα, συγκρίναμε το Twitter, το Facebook καθώς και το Instagram σε τέσσερις παράγοντες όπου κατά τη διεθνή βιβλιογραφία δύνανται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των ατόμων στα ψηφιακά μέσα και στις διαφημίσεις τους (Ad skepticism, Persuasion Knowledge, Information Sharing ως κίνητρο χρήσης κοινωνικών δικτύων καθώς και το Medium Appeal ως κίνητρο χρήσης των κοινωνικών δικτύων). Τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μας δείχνουν ότι δε δουλεύουν το ίδιο όλοι οι παράγοντες που μελετήθηκαν στα τρία δίκτυα.

masterThesis

κοινοποίηση διαφήμισης (EL)
twitter (EL)
διαφήμιση (EL)
κοινωνικά δίκτυα (EL)
facebook (EL)
native ads (EL)
instagram (EL)


2019


2020-01-13T08:29:48Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.