Σχεδίαση συσκευασίας ευαίσθητων προϊόντων για τη διεθνή εταιρεία logistics DPDHL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση συσκευασίας ευαίσθητων προϊόντων για τη διεθνή εταιρεία logistics DPDHL (EL)

Μέρκου, Μαρία

aegean

Στις μέρες μας οι υπηρεσίες logistics γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Η μεταφορά αγαθών από τοποθεσία σε τοποθεσία παίζει βασικό ρόλο στην παροχή προϊόντων από τον κατασκευαστή στον τελικό καταναλωτή. Η μαζική μεταφορά των αγαθών πλέον γίνεται με τη χρήση container. Ειδική στις μεταφορές είναι η διεθνή logistics εταιρεία DPDHL. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του container για τη μεταφορά ευαίσθητων προϊόντων, πιο συγκεκριμένα φαρμάκων. Έτσι, μεταφέροντας περισσότερα φάρμακα με ένα container, μειώνεται η χρήση των πολλαπλών container και επιτυγχάνεται η πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών, η μείωση του κόστους της εταιρείας και του πελάτη, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.

bachelorThesis

product design (EN)
packaging design (EN)
design engineering (EN)
σχεδιασμός συσκευασίας (EN)


2019-09-30


2020-03-30T10:11:40Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.