Πως οι σύγχρονες start-up επιχειρήσεις ωφελούνται από την χρησιμοποίηση καινοτομιών και πως προστατεύουν τα δικαιώματά τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠως οι σύγχρονες start-up επιχειρήσεις ωφελούνται από την χρησιμοποίηση καινοτομιών και πως προστατεύουν τα δικαιώματά τους (EL)

Βογιατζής, Νικόλαος-Γεώργιος

aegean

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, η επιχειρηματικότητα είναι ικανή να παρέχει λύσεις στις δυσμενείς οικονομικές δυσκολίες. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι παρουσιάσει το πώς οι start-up επιχειρήσεις κάνουν χρήση των καινοτομιών και ποια τα δικαιώματα που τις προστατεύουν. Οι start-up επιχειρήσεις αποτελούν την πλέον σύγχρονη μορφή επιχειρήσεων, είναι συνήθως νέες επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν καινοτομίες με αποτέλεσμα να παράγεται ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, δίνοντας πολλές πιθανότητες ανάπτυξης και εξέλιξης στην εταιρία ώστε να εξελιχθεί σε μία μεγαλύτερη και ισχυρότερη εταιρεία. Στην διπλωματική αναλύονται τα περαιτέρω χαρακτηριστικά των start-up επιχειρήσεων και οι διαφορές τους σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές των εταιριών. Επί προσθέτως, παρουσιάζεται το πως οι start up ωφελούνται από την χρησιμοποίηση των καινοτομιών για την παραγωγή υλικών και άυλων προϊόντων ή υπηρεσιών και με ποιους τρόπους προστατεύονται τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα. Ακόμη, παρουσιάζονται και προτείνονται διάφορα μέσα και τρόποι χρηματοδότησης των start-up επιχειρήσεων, πέραν της κλασικής τραπεζικής χρηματοδότησης.

masterThesis

innovation (EL)
δικαιώματα (EL)
copyright (EL)
προστασία (EL)
καινοτομία (EL)
start-up (EL)


2018-05-18


2020-04-06T06:44:33Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.