Η αξιολόγηση της χρήσης των ιδιωτικών ιστολογίων στο μάθημα της θρησκευτικής αγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

The evaluation of the using private blogs in the religious education sudject
Η αξιολόγηση της χρήσης των ιδιωτικών ιστολογίων στο μάθημα της θρησκευτικής αγωγής (EL)

Τούντα, Δήμητρα

aegean

H ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και συγκεκριμένα του Διαδικτύου έδωσαν μία άλλη διάσταση στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Η χρήση όλων των τεχνολογικών εργαλείων και πιο συγκεκριμένα των ιστολογίων (γνωστά και ως blogs) έγινε ευρέως γνωστή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ιστολογίων αναπτύσσονται δυναµικά σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Ο σκοπός της επιστημονικής έρευνας είναι να καταγραφούν, να αξιολογηθούν και να αναλυθούν τα ιστολόγια στο χώρου του διαδικτύου που έχουν δημιουργηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας για την διδασκαλία της θρησκευτικής αγωγής. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει και σχολιάσει τα ιστολόγια που υπάρχουν στο διαδίκτυο και σχετίζονται με την θρησκευτική αγωγή. Επίσης, να αναδείξει την αλλαγή που υφίσταται τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση μέσα από τα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουν διαμορφώσει έναν άλλο τρόπο με τον οποίο οι μαθητές προσεγγίζουν τη μάθηση και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθώς και την αλλαγή στο ρόλο του εκπαιδευτικού στην μαθησιακή διαδικασία.

masterThesis

evaluation (EL)
θρησκευτική εκπαίδευση (EL)
religious education (EL)
primary-secondary education (EL)
ιστολόγιο (EL)
blog (EL)
πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)


2018-09-12


2020-05-13T12:34:46Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.