Συνθήματα με έμφυλο και σεξουαλικό περιεχόμενο στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Gendered and sexed graffitied signs in the linguistic landscape of Mytilene (EL)
Συνθήματα με έμφυλο και σεξουαλικό περιεχόμενο στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης (EL)

Χριστουλάκη, Δάφνη- Νικολέτα

aegean

Η μελέτη του γλωσσικού τοπίου, δηλαδή του συνόλου του γραπτού λόγου που είναι ορατός στο δημόσιο χώρο, έχει αναδειχτεί σε έναν νέο, δυναμικό κλάδο της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας που συνδυάζει διεπιστημονικές μεθόδους. Οι σχετικές με το γλωσσικό τοπίο σπουδές έχουν πολύ λίγο ασχοληθεί με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, παρότι αυτά αποτελούν σημαντικούς άξονες γύρω από τους οποίους χτίζεται και κατανοείται η καθημερινότητα των δρώντων υποκειμένων, και κατ’ επέκταση οι πολύτροπες επικοινωνιακές πρακτικές τους. Η εργασία αυτή, αξιοποιώντας την εθνογραφική ανάλυση του γλωσσικού τοπίου των Blommaert & Maly (2014) θέτει στο επίκεντρο ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, όπως αυτά διαφαίνονται μέσω του μη επίσημου, «από τα κάτω» γραπτού λόγου που εμφανίζεται στο δημόσιο χώρο με τη μορφή graffiti. Προτείνεται πως η εξέταση των graffiti της Μυτιλήνης δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν τα σημειωτικά στοιχεία έμφυλου και σεξουαλικού ενδιαφέροντος που συνθέτουν το γλωσσικό τοπίο με εντόπιες διαδικασίες παραγωγής ταυτοτήτων και νοημάτων.

masterThesis

γλωσσικό τοπίο (EL)
θηλυκότητες (EL)
slogans (EL)
αρσενικότητες (EL)
graffiti (EL)
συνθήματα (EL)
linguistic landscape (EL)
γκράφιτι (EL)
φύλο (EL)
masculinities (EL)


2017-06


2022-04-05T12:43:30Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.