Επεκτάσεις της Κλασικής Υπολογιστικής Νοημοσύνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπεκτάσεις της Κλασικής Υπολογιστικής Νοημοσύνης (EL)
Classic Computational Intelligence Extensions (EN)

Καμπουρλάζος, Βασίλειος (EL)
Παπακώστας, Γεώργιος (EL)
Papakostas, Georgios (EN)
Kampourlazos, Vasileios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Κεχαγιάς, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kechagias, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)

Προαναφερθείσες μεθοδολογίες της κλασικής Υπολογιστικής Νοημοσύνης επεκτείνονται με μεταξύ τους συνέργιες ή/και υιοθετώντας εναλλακτικές υπολογιστικές τεχνικές πχ τεχνικές μάθησης μηχανής, κλπ. Συγκεκριμένα, προτείνονται συγκερασμοί νευρωνικών δικτύων και ασαφών μοντέλων συστημάτων που μπορούν να βελτιστοποιηθούν με εξελικτικούς υπολογισμούς. Σ’ αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται δένδρα αποφάσεων που βασίζονται σε κανόνες ως μια επέκταση των κανόνων ασαφών συστημάτων. Με παρόμοιο σκεπτικό παρουσιάζονται δίκτυα ακτινωτής βάσης ως εναλλακτικό των ασαφών συστημάτων. Επίσης, παρουσιάζονται δίκτυα Κ πλησιέστερου γείτονα ως εναλλακτικό των νευρωνικών δικτύων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (EL)
Neural Networks (EN)
Evolutionary Computation (EN)
Fyzzy Systems (EN)
Unified Data Representation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.