Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑριθμοί Διαστημάτων (EL)
Intervals' Numbers (EN)

Καμπουρλάζος, Βασίλειος (EL)
Παπακώστας, Γεώργιος (EL)
Papakostas, Georgios (EN)
Kampourlazos, Vasileios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Κεχαγιάς, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kechagias, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)

Ορίζονται με αυστηρό τρόπο οι Αριθμοί Διαστημάτων σε μια ιεραρχία πλεγμάτων ξεκινώντας από το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Έμφαση δίνεται στον ορισμό παραμετρικών συναρτήσεων που επιτρέπουν την βελτιστοποίηση σε εφαρμογές ταξινόμησης ή/και παλινδρόμησης. Εξηγείται πως οι Αριθμοί Διαστημάτων μπορούν να αναπαραστήσουν τέτοιους ανόμοιους τύπους δεδομένων όπως αριθμούς, διαστήματα, ασαφείς αριθμούς και κατανομές πιθανοτήτων. Ορίζονται πράξεις μεταξύ Αριθμών Διαστημάτων καθώς και μη-γραμμικοί μετασχηματισμοί αυτών. Δείχνεται πως ένας αριθμός διαφορετικών τεχνολογιών της Υπολογιστικής Νοημοσύνης μπορεί να ενοποιηθεί με το να περιγραφούν ως διαφορετικοί αλγόριθμοι επεξεργασίας Αριθμών Διαστημάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (EL)
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (EL)
Neural Networks (EN)
Evolutionary Computation (EN)
Fyzzy Systems (EN)
Unified Data Representation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.