Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων εργαστηριακού μικροδικτύου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων εργαστηριακού μικροδικτύου (EL)

Μιχαλάς, Μιχαήλ Κ. (EL)
Michalas, Michail K. (EN)

N/A (EN)

bachelorThesis

Transducer (EN)
D.A.Q. board (EN)
Μεταλλάκτης (EN)
Microgrid (EN)
Data acquisition (EN)
Μικροδίκτυο (EN)
Κάρτα D.A.Q. (EN)
Καταγραφή δεδομένων (EN)
Labview (EN)
Probe (EN)
Ηλεκτρικές μετρήσεις (EN)
Εlectrical measurements (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

1970-01-01


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.