Ανάπτυξη φορητού συστήματος μέτρησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων λειτουργίας και ρύπων από ναυτικούς κινητήρες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανάπτυξη φορητού συστήματος μέτρησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων λειτουργίας και ρύπων από ναυτικούς κινητήρες (EL)
Development of a mobile unit system for recording and post-processing engine performance parameters and emission measurements from marine engines (EN)

Τοπάλογλου, Σωτήρης Κ. (EL)
Topaloglou, Sotiris K. (EN)

Καϊκτσής, Λάμπρος (EL)
Κυρτάτος, Νικόλαος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (EL)
Προυσαλίδης, Ιωάννης (EL)

Σωτήρης Κ. (EL)
Ανάπτυξη φορητού συστήματος μέτρησης και αποθήκευσης ρύπων, ροπής και στροφών κινητήρων επί πλοίου. (EL)
129 σ. (EL)
Development of a mobile unit for onboard recording of engine emissions, torque and rpm of marine engines. (EN)

bachelorThesis

Ρύποι (EL)
Επί πλοίου (EL)
Ροπή (EL)
Φορητό σύστημα (EL)
Στροφές (EL)
Mobile unit (EN)
Torque (EN)
On board measurements (EN)
RPM (EN)
Emissions (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.