Συγκριτική εμβιομηχανική μελέτη ενδομυελικής ήλωσης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης με κλειδούμενη πλάκα, για τα ενδαρθρικά κατάγματα της εγγύς κνημιαίας μετάφυσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Συγκριτική εμβιομηχανική μελέτη ενδομυελικής ήλωσης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης με κλειδούμενη πλάκα, για τα ενδαρθρικά κατάγματα της εγγύς κνημιαίας μετάφυσης

Λασανιάνος Νικόλαος (EL)

Σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή μιας πρωτότυπης τροποποιημένης μεθόδου ενδομυελικής ήλωσης για τη χειρουργική αντιμετώπιση πολύπλοκων ενδαρθρικών καταγμάτων της εγγύς κνημιαίας μετάφυσης καθώς και η διεξαγωγή συγκριτικής εργαστηριακής εμβιομηχανικής μελέτης μεταξύ της περιγραφόμενης νέας μεθόδου και τύπων εσωτερικής οστεοσύνθεσης με κλειδούμενες αλλά και συμβατικές πλάκες. Για τη διεξαγωγή του πειράματος έγινε χρήση 18 συνθετικών προπλασμάτων κνημών χωρισμένων σε 3 γκρουπ ανά τεχνική οστεοσύνθεσης. Τα μοντέλα υπεβλήθησαν σε εμβιομηχανικές δοκιμές με κυκλική φόρτιση σε προκαθορισμένα επίπεδα αξονικών δυνάμεων. Εξετάστηκαν 4 βασικές παράμετροι: Η εμβύθιση και η διάσταση της κνημιαίας αρθρικής επιφάνειας καθώς επίσης η παθητική ακαμψία και το όριο θραύσης κάθε τεχνικής. Η βασική υπόθεση της μελέτης επιβεβαιώθηκε εμβιομηχανικά καθώς διαπιστώθηκε πως η νέα προτεινόμενη τεχνική συνδυάζει τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά των άλλων εξεταζόμενων τεχνικών (εσωτερική οστεοσύνθεση με κλειδούμενες και συμβατικές πλάκες) συνιστώντας πιθανώς τον ιδανικό τρόπο οστεοσύνθεσης για τα πολύπλοκα κατάγματα του κνημιαίου πλατώ. Τα αποτελέσματα της μελέτης ενθαρρύνουν την εισαγωγή της ενδομυελικής ήλωσης ακόμα και σε ενδαρθρικά κατάγματα του εγγύς κνημιαίας μετάφυσης, γεγονός απαγορευτικό με τις έως σήμερα υπάρχουσες ενδείξεις, μεταφέροντας τα πλεονεκτήματα της τεχνικής σε ένα ευρύτερο χειρουργικό πεδίο τραύματος. (EL)
The study aimed to compare the biomechanical properties of a newly proposed technique, utilizing intramedullary nailing and compression bolts, for the osteosynthesis of complex intra-articular proximal tibial fractures (Schatzker type VI), with modern and conventional plating techniques. Eighteen left tibia 4th generation composite Sawbones models (in 3 groups of 6 for each technique) with identically reproduced type VI Schatzker tibial plateau fractures were used. Three different techniques of osteosynthesis were tested: a) Intramedullary nailing in combination with compression bolts, b) Internal fixation with a single lateral locking plate and c) Internal fixation with dual buttress plating technique. The model-device constructs were successively subjected to cyclic loading at specific load levels whereas 4 parameters were recorded for each technique: Vertical subsidence and horizontal diastasis of the intra-articular fragments as well as passive construct stiffness and the load to failure for each technique The proposed new technique demonstrated a flexural behavior similar to single lateral locking plates, which complies with the terms and benefits of biological fixation, while at the same time maintains a rigid intra-articular stability similar to the stiff dual buttressing plating technique. Based on the above it combines the optimal characteristics of the two other surgical techniques. (EN)

born_digital_thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)


Ελληνική γλώσσα

2013

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.