Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία: Μελέτη της μορφολογίας χιμαιρικών συστημάτων μεταφοράς φαρμακομορίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία: Μελέτη της μορφολογίας χιμαιρικών συστημάτων μεταφοράς φαρμακομορίων

Πίππα Αναστασία-Γεωργία (EL)

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η χρήση της Γεωμετρίας των Μορφικλασματικών Συνόλων στην ποσοτικοποίηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών μεικτών/χιμαιρικών νανοφορέων αλλά και φορτισμών λιποσωμάτων και πολυμερικών νανοφορέων. Επίσης, στόχος της μελέτης είναι η σύνδεση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των νανοφορέων με τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους, τη σταθερότητά τους σε βάθος χρόνου, τη θερμοτροπική τους συμπεριφορά, καθώς και τον εγκλωβισμό και την αποδέσμευση φαρμακομορίων. Μεικτοί νανοφορείς φαρμακομορίων που αποτελούνται από συμπολυμερή κατά συστάδες και λιπίδια και μπορούν να θεωρηθούν ως νέα θεραπευτικά εργαλεία της ναοϊατρικής και μπορούν να αποδεσμεύουν το φαρμακομόριο σε συγκεκριμένους ιστούς και μπορούν να βελτιώσουν την φαρμακοκινητική / φαρμακοδυναμική συμπεριφορά καθώς και τη συνολική βιοδιαθεσιμότητά του εγλωβισμένου φαρμακομορίου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψην ότι ο σχεδιασμός και οι διαδικασίες ανάπτυξης ενός νανοφορέα απαιτούν την προσεκτική επιλογή των κατάλληλων βιοϋλικών συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής και των συμπολυμερών κατά συστάδες, προκειμένου να συμβάλλουν επαρκώς στην αποτελεσματικότητα του νανοφορέα. Ωστόσο, η βιο-εμπνευσμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό αποτελεσματικών νανοφορέων φαίνεται να είναι μία πραγματική πρόκληση, όχι μόνο από επιστημονική και τεχνολογική, αλλά και από την προσέγγιση του ρυθμιστικού πλαισίου. (EL)
Drug delivery has matured from its original goal of prolonging the duration of drug release; it now involves customized systems that are designed to achieve specific spatial and temporal control. Future generations of drug-delivery systems will incorporate “smart” biosensing functionalities that will enable unaided in vivo feedback control. In conclusion, bio-inspired delivery systems, especially chimeric aDDnSs, which are complex self-assembled soft nanostructures, act as facilitators for the development of innovative therapeutic devices, with added value and respond to the requirements of modern trends in the therapeutics. The morphology of drug nanocarriers correlates with their functionality, which is mainly shuttled on their surface where most of the interactions and interfacial phenomena occur. The quantification of their morphological fingerprint requires an analytical tool that should be established based on experimental data and can be correlated with their stability. The morphological quantification picture of the advanced Drug Delivery nano Systems (aDDnSs) could be achieved via fractal analysis. Mixed biocompatible block copolymer/lipid drug nanocarriers can be considered as new therapeutic outcomes in nanomedicine that could be able to deliver pharmacomolecules to specific tissues and can improve their pharmacokinetics/pharmacodynamics behavior and affect their total bioavailability. It should also be considered that the design and the development processes of a drug nanocarrier requires careful selection of appropriate biomaterials, including choice of the biocompatible block copolymers, in order to adequately contribute to aDDnSs effectiveness. However, this bio-inspired approach for designing effective aDDnSs seems to be a real challenge, not only for the scientific and technological point of view, but also for regulatory purposes. These strategic research orientations could be a complementary approach to produce safe and effective new medicines. (EN)

born_digital_thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.