Μέθοδοι προσδιορισμού της βιταμίνης D

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Μέθοδοι προσδιορισμού της βιταμίνης D

Τσοχαντάρη Μαρία (EL)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διαρκώς αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον για τις βιολογικές δράσεις της βιταμίνης D. Σε γενικές γραμμές, οι γνώσεις μας μαζικά επεκτείνονται πέρα από τον ορίζοντα της ομοιόστασης του ασβεστίου, είμαστε όμως ακόμη μακριά από την κατανόηση του πλήρους φάσματος των επιπτώσεων της υποβιταμίνωσης D. Πολυάριθμες μελέτες προσθέτουν συνεχώς νέα γνώση για τον κύριο ρόλο και την εξαιρετική σημασία της βιταμίνης D για τη διασφάλιση της καλής υγείας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή των κυριότερων μεθόδων προσδιορισμού της βιταμίνης D.Επίσης αναφέρονταιαναλυτικά οι δυσκολίες της ανάλυσης αυτής και οι προσπάθειες που γίνονται παγκοσμίως για την προτύπωση των μεθόδων προσδιορισμού με τελικό στόχο την ακριβή και αναπαραγώγιμη μέτρηση των μεταβολιτών της βιταμίνης D. Έχει υπάρξει αξιοσημείωτη πρόοδος στις μεθόδους προσδιορισμού και έτσι σήμερα οι ερευνητές μπορούν να μετρήσουν 25(ΟΗ)D με μια σειρά διαφορετικών μεθοδολογιών. Η επιλογή της δοκιμασίας που θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, θα πρέπει να υπαγορεύεται από τη διαθεσιμότητα του απαιτούμενου εξοπλισμού, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και την ανάγκη για ποσοτικοποίηση τόσο της D3 όσο και της D2. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας εξωτερικός μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας, για την διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των μετρήσεων της βιταμίνης D σε κάθε εργαστήριο. (EL)

born_digital_postgraduate_thesis
Διπλωματική Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.