Μελέτη Θεμάτων Συστημάτων Συστάσεων και Επέκταση Συστήματος Συστάσεων Εστιατορίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Μελέτη Θεμάτων Συστημάτων Συστάσεων και Επέκταση Συστήματος Συστάσεων Εστιατορίων

Σαλταούρας Δημήτριος (EL)

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν θέματα σχετικά με τα συστήματα συστάσεων και τις μεθόδους αξιολόγησής τους, τις αρχιτεκτονικές web εφαρμογών, τη μηχανική μετάφραση και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Όλα τα παραπάνω έγιναν με αφορμή την επέκταση του συστήματος συστάσεων "RestaurantFinder". (EL)
In this work, we studied topics concerning recommendation systems and their evaluation methods, as well as architectures of web applications, machine translation and natural language processing. Μοtivation for all was the extension of "RestaurantFinder" recommender system that was the second part of this work. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.