Επιχειρηματικά δίκτυα και οικογενειακές στρατηγικές στον Πειραιά: Η περίπτωση της οικογένειας Δηλαβέρη (1850-1932)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Επιχειρηματικά δίκτυα και οικογενειακές στρατηγικές στον Πειραιά: Η περίπτωση της οικογένειας Δηλαβέρη (1850-1932)

Μπαφούνη Ευαγελία (EL)
Bafouni Εvangelia (EN)

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά την πορεία του κυθήριου Ευστάθιου Δηλαβέρη, ο οποίος μεταναστεύει οικογενειακά στον Πειραιά τη δεκαετία του 1870. Μελετάται η ενασχόληση του με την οικοδομή, το πέρασμα του από το εμπόριο και στη συνέχεια τη βιομηχανία, με την ίδρυση μιας αποθήκης οικοδομικών υλών στην αρχή, την ίδρυση ενός εργοστασίου μωσαϊκών πλακών για να καταλήξει να δημιουργήσει το πρώτο και σημαντικότερο εργοστάσιο γαλλικών κεράμων και διάτρητων τούβλων στην Λεύκα του Πειραιά. Παράλληλα ερευνάται ο κόσμος της κεραμοποιϊας στην περιοχή των Καμινίων του Πειραιά την περίοδο που αρχίζει την δραστηριοποίηση του ο ίδιος ο Ευστάθιος και τις επιπτώσεις που προκαλεί η ίδρυση της κεραμοποιϊας του. Συγχρόνως προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τις συμπεριφορές του τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο οικογενειακό του περιβάλλον και τα δίκτυα καθώς επίσης και τις στρατηγικές που υιοθετεί για να επιτύχει το στόχο του. (EL)
This thesis studies the course of Efstathios Dilaveris from the island of Kithira, who emigrates with his family to Piraeus in the 1870’s. Firstly it probes his occupation in construction, his crossing over to trading and onto industry with the establishment of a building material warehouse, the establishment of a mosaic plaque factory later on, winding up to the creation of the first and most significant factory producing French tiles and stencil tiles in the area of Lefka in Piraeus. This thesis also studies the world of ceramics in the region of Kaminia in Piraeus during the period that E. Dilaveris does business and the consequences from the establishment of his business. Simultaneously, it tries to decode his behaviour towards both his profession and his family as well as the strategies he adopts to succeed. (EN)

born_digital_thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Θέματα Ιστορικού Αρχείου (EL)
Historical Archive Subjects (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.