Η Συγκρότηση των Κοινοτικών Δεσμών στη Σύγχρονη κοινωνία: Η συμπαρουσία υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας της διϋποκειμενικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η Συγκρότηση των Κοινοτικών Δεσμών στη Σύγχρονη κοινωνία: Η συμπαρουσία υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας της διϋποκειμενικότητας

Παπούλης Αθανάσιος (EL)
Papoylis Athanasios (EN)

Η διατριβή αυτή διερευνά τον τρόπο συγκρότησης των κοινοτικων δεσμων, και, κατ’ επέκτασιν, της Κοινότητας, ως ηθικά ενεργός τρόπος άμεσης αλληλοσυσχέτισης και αλληλόδρασης συμπαρόντων υποκειμένων. Λαμβάνοντας υπόψιν τη σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα της μετανεωτερικότητας, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα το κάθε κοινοτικό εγχείρημα και η ίδια η διερώτηση για την δυνατότητά του, και μέσω της εφαρμογής μιας φιλοσοφικής σκοπιάς που εστιάζει στην κρισιμότητα της σχέσης μεταξύ των υποκειμένων ως "προσώπων", διασαφηνίζονται οι ηθικές διαστάσεις της "συμπαρουσίας" και αναδεικνύεται μια σύλληψη του "κοινού" και του "δημόσιου" η οποία βασίζεται στην αμοιβαία στάση διαθεσιμότητας των Εγώ που συγκροτούν το κοινοτικό Εμείς. (EL)
This thesis explores how communal bonds, and, by extension, Community, are constituted as an ethically active mode of direct interrelation and interaction between co-present subjects. Taking into account the contemporary cultural reality of postmodernity, within which all community projects take place, as well as the articulation of the very question of its possibility, and through the application of a philosophical perspective that focuses on the criticality of "face-to-face" relations, the ethical dimensions of "co-presence" are clarified and a conception of the "common" and the "public" that is based on the mutual attitude of personal availability of the individual Egos forming the communal 'We' emerges. (EN)

born_digital_thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες (EL)
Social, Political and Economic sciences (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.