Το επίπεδο άγχους των μαραθωνοδρόμων και η επίδραση του στην απόδοση στη δρομική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Το επίπεδο άγχους των μαραθωνοδρόμων και η επίδραση του στην απόδοση στη δρομική οικονομία

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (EL)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (EN)

Σκοπός της εργασίας είναι η αναφορά στον παράγοντα άγχους και τη σχέση του με την απόδοση και τη δρομική οικονομία σε δρομείς μαραθωνίου. Για την ολοκλήρωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής έρευνας και αναζητήθηκε στο διαδίκτυο ξένη αρθρογραφία, σχετική με το θέμα της εργασίας. Η αναζήτηση της ξένης αρθρογραφίας πραγματοποιήθηκε μέσω των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες) της Google Scholar και Pubmed. Τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν στην αγγλική γλώσσα και επί το πλείστον ήταν σύγχρονες έρευνες. Πραγματοποιήθηκε μετάφραση των άρθρων και χρησιμοποίηση των στοιχείων εκείνων που εξυπηρετούσαν τους στόχους και τους σκοπούς της εργασίας. Συμπερασματικά, το άγχος είναι αναπόφευκτο στη ζωή του δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ωστόσο, η ψυχολογική κατάσταση όσο και η απόδοσή του μπορούν να αλλάξουν με βάση ορισμένους καθοριστικούς παράγοντες όπως είναι η αισιοδοξία και η αυτο-αποτελεσματικότητα. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών όπως η συμπερίληψη στο προπονητικό πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων για την βελτίωση της ψυχολογίας των μαραθωνοδρόμων, θα συμβάλει αφενός στην μείωση του επιπέδου του αντιληπτού άγχους αφετέρου, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των αθλητών. (EL)
NO (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.