Δρομικό κίνημα: Η περίπτωση της Ελλάδας και του αυθεντικού μαραθώνιου Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Δρομικό κίνημα: Η περίπτωση της Ελλάδας και του αυθεντικού μαραθώνιου Αθηνών

Σεβαστής Ευάγγελος (EL)
Sevastis Evangelos (EN)

Το παγκόσμιο δρομικό κίνημα γεννήθηκε στις ΗΠΑ και διαδόθηκε σε όλον τον κόσμο σε δύο κύματα. Το πρώτο τις δεκαετίες του '60 και '70 και το δεύτερο από τη δεκαετία του '90 και μετά. Καταγράφεται ως αύξηση των αγώνων μαραθώνιας απόστασης αλλά και έκρηξης των συμμετοχών ,ακόμα και σε αγώνες μικρότερων αποστάσεων μαζικής λαϊκής συμμετοχής. Κατά την εξέλιξη του κινήματος, έχουν καταγραφεί σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναφορικά με το σκοπό, τα κίνητρα και τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των δρομέων. Στην Ελλάδα, μάλλον εξαιτίας μη πρόσφορων συνθηκών δεν εξελίχθηκε ανάλογα χρονικά. Ωστόσο, παρουσιάζεται σημαντική εξέλιξη την τελευταία περίπου 20ετία. Αυτή αφορά στην αύξηση των αγωνιστικών δρωμένων λαϊκής μαζικής συμμετοχής, στην αύξηση των συμμετοχών σε μαραθώνιους αγώνες,και ιδιαίτερα στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Χρησιμοποιώντας ως δείγμα τους/τις τερματίσαντες/σες για τα έτη 2002-2019 και μέσω της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης , τα αποτελέσματα έδειξαν ότι α)υπάρχει σημαντική αύξηση των συμμετοχών συνολικά και επί μέρους ανά φύλο με μεγαλύτερη αύξηση στους άνδρες, β)υπάρχει καθαρή επικράτηση της ηλικιακής ομάδας 35-49 τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ενώ υπάρχει μία σημαντική και σοβαρή μετατόπιση του ηλικιακού μέσου όρου προς τα πάνω για τους άνδρες, καθώς η δεύτερη επικρατέστερη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή των 50+.Για να μελετηθεί και να κατανοηθεί το φαινόμενο του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα, συνίσταται η εμπεριστατωμένη και συστηματική μελέτη του φαινομένου στην χώρα μας, με μακροπρόθεσμους ερευνητικούς σχεδιασμούς , εξειδικευμένα ερευνητικά εργαλεία και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, για να παραχθούν χρήσιμα αποτελέσματα για πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία. (EL)
The world running movement originated in the USA and it spread all over the world in two waves.The first in the 1960's and 1970's and the second from the 1990's and after.It is registered as an increase of the marathon distance races but also as a participation explosioin even in shorter distance races of mass popular participation.During the evolution of the movement,significant differentations have been registered concerning (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.