Η επίδραση της πλειομετρικής προπόνησης και της προπόνησης έκρηξης σε αθλητές καλαθοσφαίρισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η επίδραση της πλειομετρικής προπόνησης και της προπόνησης έκρηξης σε αθλητές καλαθοσφαίρισης

ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (EL)
GAVALAS ANDREAS (EN)

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως βασικό στόχο την αξιολόγηση στην επίδραση της πλειομετρικής προπόνησης και της προπόνησης έκρηξης στην επίδοση των αθλητών καλαθοσφαίρισης. Έτσι γίνεται παρουσίαση στα οφέλη και στα αρνητικά αποτελέσματα των συγκεκριμένων προπονήσεων. Αρχικά , γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εφεύρεση της πλειομετρικής προπόνησης και της σημαντικότητας της ανά τα χρόνια. Αναλύονται οι φάσεις εκτέλεσης των ασκήσεων , όπως και οι νευροφυσιολογικές και νευρομυικές προσαρμογές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση τους. Στην συνέχεια , αναφέρονται τόσο τα θετικά αποτελέσματα όσο και τα αρνητικά. Στα θετικά αναλύεται η αύξηση δύναμης, ικανότητα αλτικής δυνατότητας , αυξημένη έκρηξη και συμπερασματικά καλύτερα αποτελέσματα εντος του γηπέδου. Επιπλέον σαν θετικό δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί η πρόληψη τραυματισμών με την βοήθεια μερικών παραμέτρων. Στα αρνητικά αποτελέσματα δόθηκε βάση στην επικινδυνότητα των περισσότερων ασκήσεων που αναλύθηκαν στην εργασία , δεδομένου της αυξημένης έντασης που χρειάζονται όλες οι ασκήσεις. Βάσει των συμπερασμάτων που προέκυψαν , ύστερα από ανάλυση ερευνών , η πλειομετρική προπόνηση και η προπόνηση έκρηξης , ατομικά και συνδυαστικά επιφέρουν φοβερά και εμφανέστατα στο γήπεδο αποτελέσματα. Αξιοσημείωτα αποτελέσματα φάνηκαν στην αναφορά των προπονήσεων αυτών στην πρόληψη και αποκατάσταση από τραυματισμούς. Κάθε προπονητής και γυμναστής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πλειομετρικές προπονήσεις στους προπονητικούς κύκλους τους. Τα αποτελέσματα που επιφέρουν είναι ταχύτερα και πιο αξιόπιστα από κάθε άλλο σχετικό είδος προπόνησης. (EL)
NO (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.