ΒΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1979 (EL)
BIONOMIC STUDY OF THE MACROFAUNA OF THE MEDIOLITORAL SOFT SUBSTRATUM IN STRYMONIKOS AND THERMAIKOS GULFS
ΒΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF THE MEDIOLITTORAL BENTHIC COMMUNITIES ON THE SOFT SUBSTRATE IN STRYMONIKOS GULF AND IN THE GULF OF THESSALONIKI ARE ANALYSED. THE COMMUNITIES STUDIED ARE THE FOLLOWING: A) THE COMMUNITY OF THE MEDIOLITTORAL GRAVELS, B) THE COMMUNITY OF THE MEDIOLITTORAL SEDIMENTS IN BRAKISH WATERS AND C) THE COMMUNITY OF THE MEDIOLITTORAL SANDS. THE CORRESPONDING COMMUNITIES IN THE TWO GULFS ARE COMPARED AND THE "SUBCOMMUNITY OF THE POLLUTED MEDIOLITTORAL SANDS WITH TURBELLARIA AND OLIGOCHAETA" IS DESCRIBED. THE LOCAL DISTRIBUTION OF THE POPULATIONS IN THE MEDIOLITTORAL SANDS IS ALSO GIVEN AS WELL AS THE DYNAMICS OF THIS COMMUNITY. THE VARIOUS INFORMATION OBTAINED IS COMPARED TO THAT EXISTING ON THE CORRESPONDING COMMUNITIES INSIDE AND OUTSIDE THE MEDITERRANEAN SEA.
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: Α) ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΜΕΣΟΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Β) ΤΩΝ ΜΕΣΟΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ Γ) ΤΩΝ ΜΕΣΟΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΜΜΩΝ. ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΛΠΩΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η "ΥΠΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΥΠΑΡΩΝ ΜΕΣΟΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΜΜΩΝ ΜΕ TURBELLARIA ΚΑΙ OLIGOCHAETA". ΔΙΝΕΤΑΙΕΠΙΣΗΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΟΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΜΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΗΣ. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.

ΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Benthic communities
Aegean sea
MARINE ECOLOGY
ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
DYNAMIC COMMUNITIES
STRYMONIKOS GULF
SOFT SUBSTRATUM
THESSALONIKI GULF
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Biology, Marine
Βενθικές κοινότητες
Αιγαίο
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1979


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.