Μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της δυσλεξίας: η οπτική των εφήβων μαθητών και των γονέων τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Learning and psychosocial dimensions of dyslexia: Teenagers pupils’ and their parents’ views
Μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της δυσλεξίας: η οπτική των εφήβων μαθητών και των γονέων τους

Αποστόλου, Πελαγία

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών διαστάσεων της δυσλεξίας. Εξετάσαμε την έννοια της δυσλεξίας, καθώς και ζητήματα ορισμού της. Ύστερα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή παρουσιάσαμε τις αιτιολογικές προσεγγίσεις της δυσλεξίας. Στη συνέχεια, αναφερθήκαμε αναλυτικά στα χαρακτηριστικά των μαθητών με δυσλεξία τόσο στο γνωστικό και μαθησιακό τομέα όσο και στον ψυχοκοινωνικό. Τέλος, παραθέσαμε και προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τις απόψεις των εφήβων μαθητών με δυσλεξία και των μητέρων τους σχετικά με τις μαθησιακές, τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές συνιστώσες της δυσλεξίας.
The aim of the present thesis was the study of learning and psychosocial dimensions of dyslexia. We examined the proposed terminology and the definitions given for dyslexia. Then we presented the historical context of dyslexia and its causes. Furthermore, we analyzed the cognitive, learning and psychosocial characteristics of pupils with dyslexia. Finally, we cited and we tried to interpret the views of teenagers pupils with dyslexia and their mothers concerning the learning, the emotional and the social dimensions of dyslexia.

Learning difficulties
Μαθησιακές δυσκολίες
Phychosocial difficulties
Parents
Δυσλεξία
Dyslexia
Γονείς
Teenagers
Έφηβοι
Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.