Σύστημα διάγνωσης δομικής ακεραιότητας, αποτίμησης επικινδυνότητας και καθορισμού βέλτιστου σχήματος συντήρησης θαλασσίων έργων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
System for health monitoring, risk assessment and determination of optimum maintenance schema for marine structures
Σύστημα διάγνωσης δομικής ακεραιότητας, αποτίμησης επικινδυνότητας και καθορισμού βέλτιστου σχήματος συντήρησης θαλασσίων έργων

Διαμαντουλάκη, Σουλτάνα-Ιωάννα

Αποτίμηση χρονικά μεταβαλλόμενης επικινδυνότητας
Καθορισμός βέλτιστου σχήματος συντήρησης
Στοχαστική ανάλυση
Καλωδιώσεις αγκύρωσης
Structural health monitoring
Πλωτοί κυματοθραύστες
Determination of optimum maintenance schema
Marine structures and coastal
Διάγνωση δομικής ακεραιότητας
Υδροδυναμική συμπεριφορά αποτελεσματικότητας
Stochastic analysis
Assessment of time-evolved risk
Παράκτια μηχανική
Floating breakwaters
Mooring lines
Port engineering
Performance
Θαλάσσια και λιμενικά έργα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.