Διερεύνηση της έκφρασης των μορίων προσκόλλησης στα οριακής κακοήθειας (borderline) νεοπλάσματα των ωοθηκών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Investigation of the expression of adhesion molevules in borderline neoplasms of ovaries
Διερεύνηση της έκφρασης των μορίων προσκόλλησης στα οριακής κακοήθειας (borderline) νεοπλάσματα των ωοθηκών

Μουλλά, Αλεξάνδρα - Αναστασία

Μόρια προσκόλλησης
CD171 (L1-cam)
Borderline neoplasms of ovaries
Οριακοί όγκοι ωοθηκών
Adhesion molecules
CD24

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)