ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ALLIUM ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
STUDY OF THE PLANT GENUS ALLIUM IN EASTERN GREECE
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ALLIUM ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ALLIUM ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 28 ΕΙΔΗ, ΔΥΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. (A.CANDARGGI, A.DODECANESI). ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΝΤΟΝΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ. ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΙΝΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
THE PRESENT THESIS DEALS WITH THE STUDY OF THE GENUS ALLIUM (LILIACEAE) IN THEEASTERN AEGEAN ISLANDS OD GREECE. IT'S AIM IS TO CONTRIBUTE TO A BETTER KNOWLEDGE OF THE EVOLUTIONARY PROCESS OF THIS GENUS, BY MEANS OF TAXONOMY, CHOROLOGY, CYTOLOGY AND CHEMISTRY. 28 SPECIES HAVE BEEN STUDIED. TWO OF THEM (A.DODECANESI AND A.CANDARGYI ARE NEW TO SCIENCE. IN THE CYTOLOGICAL PART INFORMATION IS GIVEN REGARDING THE CHROMOSOME NUMBER AND MORPHOLOGY AS WELL AS THE KARYOTYPE VARIATION. IN THE CHEMICAL PART QUALITATIVE ANALYSIS OF DISULFIDES BY GAS CHROMATOGRAPHY HAS BEEN DONE COMPARISONS ALSO HAVE BEEN MADE WITH THE CULTIVATED SPECIES (A.CEPA AND A.SATIVUM).

SULPHIDES
Κυτταρολογία
Χωρολογία
Cytology
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
EAST AEGEAN ISLANDS
Chromatography, Gas
Εξελίξεις
Chorology
Systematics
Αέρια χρωματογραφία
Ταξινομήσεις
Evolution
ALLIUM
ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.