Η μετάβαση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό χώρο: ο ενδιάμεσος χώρος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
The transition from the public to the private space: the in-between space
Η μετάβαση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό χώρο: ο ενδιάμεσος χώρος

Στεφανοπούλου - Πλατανιώτη, Ουρανία

Space
Φύση και γεωγραφική ανάπτυξη
Third space
Globalization
Movement in the city
Nature and geographical development
Παγκοσμιοτοπικότητα
Public
Glocalization
Ιδιωτικό
Δημόσιο
Αστικοποίηση
Οικονομία
Urbanity
Economy
Κίνηση μέσα στην πόλη
Αστικότητα
Urbanization
Τρίτος χώρος
Private
Χώρος
Παγκοσμιοποίηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.