Η μετάβαση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό χώρο: ο ενδιάμεσος χώρος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The transition from the public to the private space: the in-between space
Η μετάβαση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό χώρο: ο ενδιάμεσος χώρος

Στεφανοπούλου - Πλατανιώτη, Ουρανία

Space
Φύση και γεωγραφική ανάπτυξη
Third space
Globalization
Movement in the city
Nature and geographical development
Παγκοσμιοτοπικότητα
Public
Glocalization
Ιδιωτικό
Δημόσιο
Αστικοποίηση
Οικονομία
Urbanity
Economy
Κίνηση μέσα στην πόλη
Αστικότητα
Urbanization
Τρίτος χώρος
Private
Χώρος
Παγκοσμιοποίηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)