Η καταλληλότητα ενδιαιτήµατος ως οικολογική παράµετρος στη διατήρηση ειδών προτεραιότητας προστασίας: η περίπτωση της Asperula baenitzii Heldr. ex Boiss

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Habitat suitability as ecological parameter in the conservation of protection priority species: the case of Asperula baenitzii heldr. ex Boiss
Η καταλληλότητα ενδιαιτήµατος ως οικολογική παράµετρος στη διατήρηση ειδών προτεραιότητας προστασίας: η περίπτωση της Asperula baenitzii Heldr. ex Boiss

Ανδριόπουλος, Παύλος
Andriopoulos, Pavlos

Οικολογία
Πάρνηθα
Asperula Baenitzii
Ενδιαιτήματα
Habitat
Μικροενδιαίτημα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)