Ο προληπτικός ρόλος του παιδικού χωριού SOS στην εμφάνιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς των ανηλίκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
The preventive role of the SOS children's village in the appearance of the juvenile antisocial behavior
Ο προληπτικός ρόλος του παιδικού χωριού SOS στην εμφάνιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς των ανηλίκων

Sifniou Sifoniou, Panagiota
Σιφνιού Σιφονιού, Παναγιώτα

The aim of this thesis is the presentation of the SOS Children's Villages of Greece, as an alternative child protection program. It's alternativity is based on both the structure of the organization as well as the pedagogical approach. The hypothesis of this thesis is that the operation of an alternative type of assistance based on the family care model and opposing the existing outdated state welfare system, can work preventively in the appearance of antisocial behaviour.
Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι η παρουσίαση των Παιδικών Χωριών SO.S. Ελλάδος, ως ένα εναλλακτικό πρόγραμμα παιδικής προστασίας τόσο αναφορικά με τη δομή της οργάνωσής του όσο και με την παιδαγωγική του προσέγγιση. Υπόθεση εργασίας της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι πως η λειτουργία ενός εναλλακτικού τύπου παρέμβασης βασισμένο στο οικογενειακό πρότυπο φροντίδας και αντιτιθέμενο στην υπάρχουσα απαρχαιωμένη κρατική πρόνοια, μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά στην εμφάνιση αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Social control
Child care institutions
Παιδικά Χωριά SOS
Αντικοινωνική συμπεριφορά
Juvenile antisocial behaviour
Ιδρύματα ανηλίκων
Prevention of antisocial behaviour
Παιδική προστασία
Κοινωνικός έλεγχος
SOS Children's Villages
Πρόληψη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.