Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1936 (EL)

Ανταλούζα!... Ανταλούζα!... (EL)

Hadj-Hamou,

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
διήγημα (EL)

Hadj Hamou, Abdelkader (1891-1953) (EL)


Ελληνική γλώσσα

1936-10-01


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Αραβικά διηγήματα (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 13, Αρ. 657 (1936); 49 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.