Ομιλεί ο κύριος Μ. Μαλακάσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)

Ομιλεί ο κύριος Μ. Μαλακάσης (EL)

Μαλακάσης, Μ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
συνέντευξη (EL)

Μιλτιάδης Μαλακάσης (EL)
Μαλακάσης, Μιλτιάδης (1870-1943) (EL)


Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Το έργο του, η γνώμη του περί κριτικής, η γυναίκες (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 1, Αρ. 31 (1924); 498 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.