αποθετήριο | 163 τεκμήρια

Φορέαςi : National and Kapodistrian University of Athens - Department of English Language and Literature  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Synthesis provides the forum for work that critically engages the reciprocity between literature, culture and politics. Located in a non-Anglophone European country, this peer-reviewed journal invests in the wide area of literary studies. It is a site where different positions and propositions can be affiliated in agonistic and interactive ways; thereby its name 'synthesis' that opens to the variants of synthesis and syntheses. Synthesis is committed to a critical engagement with the literary, theoretical and cultural discourses that destabilise and question the hegemony of the metropolitan centres, whether political or discursive, and reveal what is represented as the minor and the peripheral as a site that engenders critical production.It encourages comparative and intercultural perspectives that address how metropolitan and Anglocentric politics permeate practices in English studies in non-metropolitan and, in particular, non-Anglophone places. Synthesis proposes the position that this is the case not only in postcolonial nations but also in Europe; while these local, non-metropolitan sites like Greece once were under the hegemony of Anglocentric traditions, they now generate new voices and mappings that critically engage hegemonic discourses. With the firm belief that these contexts are sites of knowledge production, the editorial board of Synthesis solicits articles that challenge and reconfigure a variety of theoretical and literary discourses, and articulate new positions in both dissonance and harmony.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (163), Τμήμα έκδοσης (163), Επιστημονικό άρθρο (98), Άρθρο (98), Κριτική (23), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (21), Συνέντευξη (12)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (98), Book reviews (21), Contributors (14), Interviews (12), Reflections (6), Featured roundtable (3), Review Essays (2)