Συλλογές

Ο συσσωρευτής επιστημονικού περιεχομένου OpenArchives.gr του ΕΚΤ φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία επιστημονικών και βιβλιογραφικών συλλογών όπως επιστημονικά περιοδικά, συλλογές ιδρυματικών αποθετηρίων ΑΕΙ/ΤΕΙ και ερευνητικών ινστιτούτων, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βιβλία και συλλογές γκρίζας βιβλιογραφίας.