Συμπεριφορά καταναλωτών και οι καθοδηγητές γνώμης. Η περίπτωση της επίδρασης του ιατρικού κλάδου στη ζήτηση των γαλακτοκομικών προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Συμπεριφορά καταναλωτών και οι καθοδηγητές γνώμης. Η περίπτωση της επίδρασης του ιατρικού κλάδου στη ζήτηση των γαλακτοκομικών προϊόντων

Δημητρακάκης, Αντώνιος

Η συμπεριφορά των καταναλωτών λόγω της πολυπλοκότητάς της μελετάται με βάση υποδείγματα. Τα υποδείγματα αναπτύχθηκαν προκειμένου να προσδιορίσουν, να κατηγοριοποιήσουν και στη συνέχεια να αναλύσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τα υποδείγματα λήψεως αποφάσεων του καταναλωτή που αφορούν στη διαδικασία που ακολουθείται καθώς και οι παράγοντες που σχετίζονται με τα πρόσωπα και επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων αυτών (π.χ. βιολογικοί, ψυχολογικοί κ.λ.π.). Στη συνέχεια αναλύεται η μέθοδος με την οποία ο καταναλωτής επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει για ένα προϊόν και ο τρόπος που τις αξιολογεί και τις κατηγοριοποιεί πριν τη λήψη της τελικής απόφασης. Επίσης παραθέτονται πρόσθετοι, εξωγενείς παράγοντες, που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων του καταναλωτή όπως η οικογένεια, η κοινωνική τάξη οι καθοδηγητές γνώμης κ.ά.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.