Συστήματα Διαχείρισης της ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ): η μετάβαση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416:2000 στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συστήματα Διαχείρισης της ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ): η μετάβαση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416:2000 στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

Καραδημήτριος, Νικόλαος

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να αναδείξει την χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προτύπου ISO 22000 από έναν οργανισμό τροφίμων καθώς και να κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στο νέο πρότυπο και στο προηγούμενο ελληνικό πρότυπο που εξέδωσε ο ΕΛΟΤ, το ΕΛΟΤ 1416:2000. Επιπροσθέτως, στόχος της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση και κατανόηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και όλες τις προσπάθειες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια από την Ε.Ε. και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων σε όλα τα στάδια, από το αγρόκτημα έως το τραπέζι με απώτερο σκοπό την υγεία του καταναλωτή. Μέσα λοιπόν, από τα κεφάλαια της πτυχιακής εργασίας θα εξηγηθεί καταρχήν τη μεγάλη σημασία του συστήματος HACCP , απ’ όπου στηρίχτηκε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416:2000, τα προαπαιτούμενα αυτού του συστήματος, τη σχετική νομοθεσία και θα ολοκληρώθηκε με το καινούργιο πρότυπο ISO 22000.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.