Ποιότητα νωπών φρούτων (ροδάκινα, μήλα, αχλάδια και ακτινίδια)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ποιότητα νωπών φρούτων (ροδάκινα, μήλα, αχλάδια και ακτινίδια)

Αντωνίου, Ολυμπία

Ο ποιοτικός έλεγχος είναι μια διαδικασία κατά την οποία καταγράφονται οι αποκλίσεις των προϊόντων από δεδομένες προδιαγραφές. Αποτελεί μία επιστήμη, η οποία βασίζεται κυρίως σε φυσικούς και χημικούς προσδιορισμούς, στους οποίους στη συνέχεια γίνεται στατιστική επεξεργασία. Για να εξασφαλισθεί όμως ότι το τελικό προϊόν που φτάνει στα χέρια του καταναλωτή θα είναι σύμφωνο με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, χρησιμοποιείται το σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Όταν οι έλεγχοι στα γεωργικά προϊόντα είναι περιοδικοί, τότε μειώνεται η πιθανότητα να εμφανίζονται ελαττωματικά προϊόντα. Όταν ελέγχονται όλες οι μονάδες στην αλυσίδα διάθεσης των γεωργικών προϊόντων, εκμηδενίζεται η πιθανότητα να εμφανισθούν ελαττωματικά προϊόντα. Για αυτούς που ασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των φρούτων η μέτρηση της ποιότητας παρουσιάζει πολλές δυσκολίες στην πράξη. Η χρησιμοποίηση μεθόδων υποκειμενικών ή αντικειμενικών αφήνει πάντα ερωτηματικά αν η μεθοδολογία που ακολουθείται πλησιάζει τις επιθυμίες του καταναλωτή να δέχεται ή να απορρίπτει το προϊόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Οπωροφόρα δένδρα
Φρούτα - Συγκομιδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.