Ο ρόλος ζυμών και βακτηρίων στην ποιότητα και το άρωμα του κρασιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο ρόλος ζυμών και βακτηρίων στην ποιότητα και το άρωμα του κρασιού

Βήττα, Στυλιανή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ρόλο των ζυμών και των βακτηρίων στην ποιότητα και το άρωμα του κρασιού. Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των ζυμών και των παραγόντων που επηρεάζουν το άρωμα του κρασιού. Το κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή στο κρασί και στα συστατικά που αποτελείται, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα του κρασιού και στην αλλοίωση του κόκκινου κρασιού από βακτήρια οξικού οξέος. Στο 2ο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα αρώματα του κρασιού, την έννοια του αρώματος, τις κατηγορίες αρωμάτων και τα αρωματικά συστατικά με τους παράγοντες που τα δημιουργούν. Το 3ο κεφάλαιο περιγράφει την αλκοολική ζύμωση, την έννοια και τη φύση της αλκοολικής ζύμωσης καθώς και την επίδρασή της στο άρωμα του κρασιού. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια ταξινόμηση των ζυμών, δίνεται η έννοια, η προέλευση και ο ρόλος τους στην αλκοολική ζύμωση. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τη δημιουργία οινοπνευματωδών ποτών, περιγράφονται οι κυριότεροι ζυμομύκητες και το φαινόμενο killer. Τελειώνοντας με το 5ο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής αναφορά στη μηλογαλακτική ζύμωση, τη σημασία της και το ρόλο των γαλακτικών βακτηρίων στην οινολογία. Γίνεται μια ταξινόμηση των γαλακτικών βακτηρίων, περιγράφονται η μορφολογία, η καλλιέργεια και η οικολογία του

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Σταφύλια
Οινοποιεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.