Παραγωγή και εμπορία γάλακτος και των προϊόντων του στην περιοχή της Θεσσαλίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παραγωγή και εμπορία γάλακτος και των προϊόντων του στην περιοχή της Θεσσαλίας

Λαζάρου, Μαρία

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προ ϊόντων στον Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα στη περιοχή της Θεσσαλίας. Σήμερα ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας που ασχολείται με τη παραγωγή νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της εθνικής οικονομίας και κατέχει μεγάλο ποσοστό στο σύνολο του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος. Στην ανασκόπηση μελετάται περισσότερο η περιοχή της Θεσσαλίας, ως μια περιοχή με σημαντική συμβολή στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, και παρουσιάζονται πραγματικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τη στατιστ ική υπηρεσία και άλλους οργανισμούς όπως το ΕΘΙΑΓΕ και το ΣΒΕ. Τέλος γίνεται αναφορά στις προοπτικές της αγοράς που επικρατεί τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τις τάσεις που κυριαρχούν με βάση τη διεθνής κατάσταση

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.