Η αποξένωση και ο ατομικισμός στον εργασιακό χώρο = Alienation and individualism in the workplace

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η αποξένωση και ο ατομικισμός στον εργασιακό χώρο = Alienation and individualism in the workplace

Παπαδάτου-Νταλιάνη, Μαρία

Το θέμα της εργασίας πραγματεύεται τον βαθμό ύπαρξης αποξένωσης και ατομικισμού στον εργασιακό χώρο. Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί ο βαθμός ύπαρξης αποξένωσης και ατομικισμού στον εργασιακό χώρο. Η μέθοδος συγγραφής της βασίζεται στην τεχνική της έρευνας με βιβλιογραφικά στοιχεία - πηγές αλλά και με ερωτηματολόγιο. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων, θα εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα που αφορούν την αποξένωση και τον ατομικισμό στον εργασιακό χώρο με όλες τις προεκτάσεις τους. Η εργασία στρέφεται πιο συγκεκριμένα στον εργασιακό χώρο και τις δυσλειτουργίες του και τέλος στην εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (ορισμός, προβλήματα στην υγεία που προκαλούνται από την εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση, οικονομικό κόστος στις επιχειρήσεις, τακτικές κακομεταχείρισης, εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση και διαταραχές προσωπικότητας, νομική αντιμετώπιση).

Thesis
NonPeerReviewed

Ψυχολογία - Έρευνα - Μεθοδολογία
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.