Τεχνολογία και τυποποίηση προϊόντων κρέατος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τεχνολογία και τυποποίηση προϊόντων κρέατος

Μάνου, Βασιλική

Τεχνολογία τροφίμων είναι η επιστήμη η οποία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της πρωτογενούς παραγωγής, της παραγωγής νέων ειδών τροφίμων, της συντήρησης, της διακίνησης και της ποιότητας τους. Ιδιαίτ ερο ενδιαφέρον για την τεχνολογία έχει ο έλεγχος της ποιότητας σε συνδυασμό με την ασφάλεια του καταναλωτή. οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο της τεχνολογίας και της τεχνικής μεταβάλλονται συνεχώς και σαφέστ ατη είναι η τάση για κατανάλωση παραδοσιακών τροφίμων. Οι απαιτήσεις των καταναλωτών που προσδιορίζονται ουσιαστικά από τους ίδιους, αυξάνουν καθημερινά.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρέας
Τυποποίηση
Αλλαντικά - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.