Τυποποίηση νωπού ροδακίνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τυποποίηση νωπού ροδακίνου

Μπόφτση, Σοφία

Τα ροδάκινα ανήκουν στην οικογένεια των ροδανθών και αποτελούν για την Ελλάδα την πρώτη δενδροκομική καλλιέργεια από τα φυλλοβόλα οπωροφόρα. Η τυποποίησή τους θεωρείται η διαδικασία προετοιμασίας τους για την αγορά, δηλαδή η ταξινόμησή τους σε ποιοτικές κατηγορίες (έξτρα, Ι, ΙΙ) με βάση τα εμπορικά πρότυπα ποιότητας που προβλέπονται από κοινοτικούς κανονισμούς. Στην εργασία που ακολουθεί θα εξεταστεί όλη τη διαδικασία παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας των νωπών ροδάκινων. Συγκεκριμένα, στο 1ο κεφάλαιο γίνεται γενική αναφορά στην έννοια, τα οφέλη και τη δομή και διάρθρωση του κλάδου τυποποίησης. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή του ροδάκινου, καθώς και των μεθόδων, των συστημάτων και των σκοπών της συντήρησης, καθώς και της μεταποίησης των καρπών. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της τυποποίησης και οι κανονισμοί της τυποποίησης των ροδάκινων. Το 4ο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία τυποποίησης και συσκευασίας των νωπών ροδάκινων, με την περιγραφή των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, τις γενικές απαιτήσεις λειτουργίας αυτών, τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων και τα μέσα και είδη της συσκευασίας. Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο κόστος τυποποίησης και παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτού καθώς και οι παράγοντες που το διαμορφώνουν αλλά και οι τρόποι μείωσής του.

Thesis
NonPeerReviewed

Οπωροκηπευτικά - Βιομηχανία και εμπόριο
Φρούτα - Συγκομιδή
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.